Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου: Πρόσκληση σε δια περιφοράς συνεδρίαση (29/12)
Συγκλήθηκε σε δια περιφοράς συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου για τις 29/12/2020 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
 
1.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 655/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
 
2.    Λήψη απόφασης ορισμού υπευθύνου διαχειριστή λογαριασμού για το έργο «Αποκατάσταση Βατότητας Κοινότητας Κορυφής» της Σ.Α.Ε 055 του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 29-12-2020.pdf