Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

    

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού συζήτησε διεξοδικά την άδικη ηθικά, πολιτικά και νομικά κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στις κοινότητες Χειμαδιού, Κουτσοχέρας και όμορων κοινοτήτων, όπου οι κάτοικοι απειλούνται με απώλεια των περιουσιών τους, χιλιάδων στρεμμάτων, μετά την καταχώρηση αυτής της έκτασης στο Εθνικό Κτηματολόγιο από την Μονή Αγίων Θεοδώρων Αροανίας,  διαπίστωσε:

  1. Η απώλεια αυτών των κτημάτων που καλλιεργούνται για πολλές δεκαετίες από τους κατοίκους των παραπάνω κοινοτήτων και στα οποία έχουν επενδυθεί επί τόσα χρόνια κόπος, ιδρώτας και χρήματα, θα τους οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή και ξεκλήρισμα.
  2. Το Προεδρικό Διάταγμα του 1933 περί «μοναστηριακών τσιφλικίων», που απέδωσε στη Μονή αυτή την έκταση, για την οποία επί πολλές δεκαετίες έως πρόσφατα δεν ενδιαφέρθηκε ούτε αξίωσε πρέπει ν’ αναθεωρηθεί με βασική πρόνοια το συμφέρον των κατοίκων των κοινοτήτων.
  3. Η κυβερνητική αδιαφορία για την διευθέτηση αυτού του φλέγοντος ζητήματος αν συνεχισθεί θα οδηγήσει στον οικονομικό μαρασμό  χιλιάδες πολίτες, ιδίως τους νέους αγρότες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο  Πύργου δηλώνει ότι θα σταθεί με κάθε μέσο και τρόπο δίπλα στους δημότες του που αδικούνται στηρίζοντας το δίκαιο αίτημά τους και:

  1. Υιοθετεί το ψήφισμα της από 22-1-2022 έκτακτης λαϊκής συνέλευσης των κατοίκων της κοινότητας  Κουτσοχέρας του Δήμου Πύργου και αλληλέγγυων μελών όμορων κοινοτήτων.
  2. Απαιτεί την άμεση παρέμβαση της Κυβέρνησης με ειδική τροπολογία που θα κατακυρώνει αυτές τις εκτάσεις στους δουλευτάδες τους επί εκατοντάδες χρόνια, δηλαδή στους κατοίκους.
  3. Ζητεί από όσους έχουν δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης (Βουλευτές, Ιεράρχες κ.λ.π) στα κέντρα λήψης αποφάσεων, να συμπαραταχθούν στο δίκαιο αγώνα των κατοίκων που απειλούνται από την αναγέννηση  φεουδαρχικών φαινομένων.