Δήμος Πύργου: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Δήμο Πύργου, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού COVID – 19

 

Ανακοίνωση προσληψης προσωπικου (1).pdf, aitisi ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ (2).doc, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (1).doc