Πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ (Κατηγορία κινδύνου 4) στο Δήμο Πύργου για την Πέμπτη 29/7/2021

Με βάση τον επισυναπτόμενο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδόθηκε την Τετάρτη 28-07-2021 και ισχύει για την Πέμπτη 29-07-2021, η πρόβλεψη του κινδύνου πυρκαγιών στο Δήμο Πύργου εκτιμάται ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4).

1.ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Π.pdf, 1.3225 ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ.pdf, ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (1).doc