Πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ (Κατηγορία κινδύνου 4) στο Νομό Ηλείας για τη Δευτέρα 2/8/2021

Με βάση τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που ισχύει για τη Δευτέρα 2-08-2021, η πρόβλεψη του κινδύνου πυρκαγιών στο Νομό Ηλείας εκτιμάται ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4).

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΗΜΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (4).pdf, ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (1).doc