Πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ (Κατηγορία κινδύνου 4) στο Δήμο Πύργου για τη Δευτέρα 9/8/2021

Με βάση τον επισυναπτόμενο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και ισχύει για τη Δευτέρα 9-08-2021, η πρόβλεψη του κινδύνου πυρκαγιών στο Δήμο Πύργου εκτιμάται ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4).

3535 Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς (4) για τη Δευτέρα 9-8-2021.pdf, ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (1).doc