τηλ.2621362427 | Πλατεία Σ.Καράγιωργα ΤΚ 271 31 | dimospirgou@gmail.com   

Οργάνωση Υπηρεσιών Δήμου

Διάρθρωση Υπηρεσιών Δήμου Πύργου

Ο Δήμος Πύργου παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες που καλύπτουν την ποικιλία των αναγκών πολιτών, επιχειρήσεων και επισκεπτών. Οι υπηρεσίες αυτές υποστηρίζονται από το οργανωτικό σχήμα του Δήμου Πύργου η διάρθρωση του οποίου προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (Απόφαση Δ.Σ. 5/99, ΦΕΚ 649Β’/17.05.1999) και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του.

Την υπηρεσία του Δήμου συγκροτούν οι παρακάτω Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία

Α. Αυτόνομα Γραφεία «παρά τω Δημάρχω»

1. Γενικός Γραμματέας
2. Γραφείο Ειδικών Συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων & Επιστημονικών Συνεργατών
3. Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
4. Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
5. Γραφείο Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής
6. Γραφείο Κοινωνικών και Πολιτιστικών Θεμάτων

Β. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Αναπληρ. Διευθυντής:  Παπανικολάου Αντωνία
Ταχ.Δ/νση:  Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο
Τηλέφωνο:  2621362405,
Fax:            2621362407

Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας 
Προϊσταμένη:  Παπανικολάου Αντωνία
Ταχ.Δ/νση:    Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο
Τηλέφωνο:  2621362405
Fax:            2621362407
Προϊσταμένη:  Τουμπέκη Αγγελική
Ταχ.Δ/νση:     Λάτσειο Δημοτικο Μέγαρο
Τηλέφωνο:     2621362435 - 2621362436

Fax:           2621362434
 
Ληξίαρχος Κίτσου Αικατερίνη
Ληξιαρχείο: τηλ.2621362411,2621362412
φαξ:2621362425
 
 
Γ. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αναπληρωτής Διευθυντής: Χριστοπούλου Παναγιώτα
Ταχ.Δ/νση:    Τ. Πετροπούλου και Πατρών (Πολύκεντρο Δήμου Πύργου 2ος όρ.)
Τηλέφωνο:    2621362606
Προϊστάμενος:  Πρόκοπος Ιωάννη
Ταχ.Δ/νση:     Τ. Πετροπούλου και Πατρών (Πολύκεντρο Δήμου Πύργου 2ος όρ.)
Τηλέφωνο:    2621362629
φαξ:  2621362642
   
 
Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας
Προϊσταμένη:  Χριστοπούλου Παναγιώτα
Ταχ.Δ/νση:     Τ. Πετροπούλου και Πατρών (Πολύκεντρο Δήμου Πύργου)
Τηλέφωνο:     2621362606
φαξ:              2621362641
Υπεύθυνος:  Ξύδη Μαρία - Κανέλλα
Ταχ.Δ/νση:  Τ. Πετροπούλου και Πατρών (Πολύκεντρο Δήμου Πύργου)
Τηλέφωνο:  2621362687
φαξ:           2621362642
Δ. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Διευθυντής:  Τσίκας Άγγελος
Ταχ.Δ/νση:    Αγίου Σπυρίδωνος 31 (Κτίριο Ψυχαλίνου)
Τηλέφωνο:    2621024906
φαξ:             2621031978
 

Τμήμα Μελετών & Εκτέλεσης Έργων
Προϊστάμενος:  Φιλιππόπουλος Αριστείδης
Ταχ.Δ/νση:      Αγίου Σπυρίδωνος 31 (Κτίριο Ψυχαλίνου)
Τηλέφωνο:      2621031978
Προϊστάμενος: Ράλλης Γιώργος
Ταχ.Δ/νση:    Αγίου Σπυρίδωνος 31 (Κτίριο Ψυχαλίνου)
Τηλέφωνο:    2621024906
 
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 
Υπεύθυνη:  Διονυσοπούλου Κική
Ταχ.Δ/νση: Αγίου Σπυρίδωνος 31 (Κτίριο Ψυχαλίνου)
Τηλέφωνο: 2621025383
Fax:          
Ε. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας
Διευθυντής: αναπλ. Παπανικολάου Αντωνία
Ταχ.Δ/νση:   Λάτσειο Δημοτικο Μέγαρο
Τηλέφωνο:   2621362414
Προϊσταμένη: 
Ταχ.Δ/νση:    Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο
Τηλέφωνο:    
Προϊσταμένη:
Ταχ.Δ/νση:    Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο
Τηλέφωνο:    2621362406
Ζ. Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
Διευθυντής:  Κουλούκης Ιωάννης
Ταχ.Δ/νση:   Τ. Πετροπούλου και Πατρών (Πολύκεντρο Δήμου Πύργου)
Τηλέφωνο:   2621362630
Fax:            2621362640
Προϊστάμενος:  Παναγιωτόπουλος Κυριάκος
Ταχ.Δ/νση:      Τ. Πετροπούλου και Πατρών (Πολύκεντρο Δήμου Πύργου)
Τηλέφωνο:      2621362676 / 2621362630

Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Προϊσταμένη: 
Ταχ.Δ/νση:     Τ. Πετροπούλου και Πατρών (Πολύκεντρο Δήμου Πύργου)
Τηλέφωνο:     2621362630

H. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας
Διευθυντής:  Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης
Ταχ.Δ/νση:   Τ. Πετροπούλου και Πατρών (Πολύκεντρο Δήμου Πύργου)
Τηλέφωνο:   2621362633
Προϊστάμενος: Κωστοπούλου Ελισσάβετ
Ταχ.Δ/νση:      Τ. Πετροπούλου και Πατρών (Πολύκεντρο Δήμου Πύργου)
Τηλέφωνο:      2621362633

Τμήμα Βρεφονηπίακών Σταθμών

Προϊσταμένη:  Σιμιτζή Κατερίνα
Ταχ.Δ/νση:     Γυμνασιάρχου Δούκα
Τηλέφωνο:     2621031931

Θ. Αυτοτελές Τμήμα Πολεδομίας
Αναπληρωτής Διευθυντής: Αντωνόπουλος Γιώργος
Ταχ.Δ/νση:   Τ. Πετροπούλου και Πατρών (Πολύκεντρο Δήμου Πύργου)
Τηλέφωνο:   2621362654
Υπεύθυνος: 
Ταχ.Δ/νση:    Τ. Πετροπούλου και Πατρών (Πολύκεντρο Δήμου Πύργου) 
Τηλέφωνο:      

Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών

Υπεύθυνος: 
Ταχ.Δ/νση:        Τ. Πετροπούλου και Πατρών (Πολύκεντρο Δήμου Πύργου)
Τηλέφωνο:    
 
Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών
 
Υπεύθυνος: 
Ταχ.Δ/νση:        Τ. Πετροπούλου και Πατρών (Πολύκεντρο Δήμου Πύργου)
Τηλέφωνο:    
Δ/νση Προγραμματισμού
 

Αναπληρώτρια Δ/ντρια: Γούργουρα Σοφία

Ταχ.Δ/νση:        Μανωλοπούλου 71
Τηλέφωνο:     2621027362
Οργάνωση Υπηρεσιών Δήμου | Δήμος Πύργου

Σφάλμα

Η ιστοσελίδα αντιμετώπισε ένα αναπάντεχο σφάλμα. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.