Την έγκριση του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το σχέδιο σύμβασης που αφορά έργα βελτίωσης του εσωτερικού δικτύου στη Δημοτική Ενότητα Πύργου, ύψους 445.000 ευρώ, παρέλαβε ο Δήμος Πύργου. Το συγκεκριμένο έργο αφορά τη βελτίωση της οδοποιίας στις Κοινότητες Άγιο Γεώργιο, Λαμπέτι, Βαρβάσαινα, παρόδους Αλφειού, κ.α.

Σχετικά Αρχεία