Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας ανακοινώνεται ότι θα διεξαχθούν εξετάσεις ενηλίκων (όσοι έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης -16 ετών και άνω) για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, στις 3 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται αίτηση των ενδιαφερόμενων, μαζί με πιστοποιητικό γέννησης, φωτοτυπία ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τον τόπο διαμονής. Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί  μέχρι την Τρίτη 3/2/2023, από ώρα  8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, Εθν. Αντίστασης 17 (1ος όροφος).  

                Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στα παρακάτω εξεταστικά κέντρα:

7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ               26210 33243     ΟΛΥΜΠΙΩΝ 2 – ΠΥΡΓΟΣ

1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ    26220 28310      ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 140 – ΑΜΑΛΙΑΔΑ

1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ        26230 22238       ΤΕΡΜΑ Γ. ΔΡΟΣΙΝΗ – ΛΕΧΑΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ             26250 22302       ΚΡΕΣΤΕΝΑ

 –  Οι υποψήφιοι θα προσέρχονται, προς εξυπηρέτησή τους, στο πλησιέστερο προς τον τόπο διαμονής τους εξεταστικό κέντρο και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας για τον covid-19.