Ο Δήμος Πύργου εκπονεί Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ). Στόχος είναι εντοπιστούν τα προβλήματα προσβασιμότητας και να αποκατασταθούν άμεσα εντός 2ετίας από την ολοκλήρωση του σχεδίου.

  • Η γνώμη σας μετράει! Δώστε 5 λεπτά από το χρόνο σας και απαντήστε στο παρακάτω ερωτηματολόγιοhttps://forms.gle/T7dYtidK8RazDDHX7

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας.

Ως Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από τους δήμους για την περιοχή εντός των διοικητικών τους ορίων, (κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 121 του Ν. 4819/2021).

Χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο.