«Με την απογραφή Πληθυσμού 2021 να συνεχίζεται στη δεύτερη φάση της πλέον, θέλω να καλέσω για μια ακόμα φορά όλους τους δημότες που δεν το έχουν κάνει στην πρώτη φάση, είτε είναι μόνιμοι διαμένοντες, είτε έλκουν την καταγωγή τους από το Δήμο Πύργου, να συμμετάσχουν στην απογραφή.

Η γενική απογραφή είναι πάρα πολύ σημαντική. Συμβάλλει να καθοριστούν εκατοντάδες δείκτες και να ληφθούν αποφάσεις σε κάθε επίπεδο, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Ελληνική Πολιτεία μέχρι την Ε.Ε. και όλους τους διεθνείς οργανισμούς.

Η κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, η κατανομή και αξιοποίηση των πάσης φύσεως προγραμμάτων χρηματοδότησης των δήμων από Εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ κ.α.), δράσεις για την υγεία, την παιδεία και την βελτίωση της ποιότητας ζωής, γενικότερα έχουν άμεση σχέση με το «πόσοι» είμαστε.  

Πρέπει να γνωρίζουμε πως τα αποτελέσματα της είναι καθοριστικά για την ενίσχυση της “φωνής” του κάθε Δήμου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τόσο σε επίπεδο τοπικής και περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, όσο και σε επίπεδο δημόσιας κρατικής πολιτικής.

Έτσι λοιπόν, με την απογραφή στον τόπο μας, δίνουμε δύναμη στο Δήμο μας και αυξάνουμε τη δυνατότητα του να διεκδικήσει τα έργα και τις χρηματοδοτήσεις που του αναλογούν πραγματικά».