Η υπηρεσία καθαριότητας καταβάλλει καθημερινά μεγάλη προσπάθεια να διατηρεί καθαρούς τους κοινόχρηστους χώρους.

Απευθύνουμε έκκληση στους δημότες να μην εναποθέτουν ανεξέλεγκτα  κηπαία (κλαδιά, χόρτα κτλ. ) και ογκώδη απορρίμματα (έπιπλα , στρώματα, διάφορες συσκευές κτλ.).

  • Οι πολίτες απαγορεύεται να τα εναποθέτουν στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
  • Τα αντικείμενα τοποθετούνται στο σημείο που καθορίζεται από την Υπηρεσία, σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής.
  •  Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τους σε σημεία που εμποδίζουν την κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων.
  • Η τοποθέτηση κλαδεμάτων και ογκωδών αντικειμένων εντός των κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων απαγορεύεται.
  • Ο Δήμος δεν  είναι υπεύθυνος για την αποκομιδή των μπαζών – αδρανών υλικών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για ιδιωτικές εργασίες ανακαίνισης.  Κάθε Δημότης υποχρεούται να ενοικιάσει ειδικό κάδο και να φροντίσει ο ίδιος για την αποκομιδή και ανακύκλωση των μπαζών. Αυτό σημαίνει ότι  η απόθεση μπάζων στους δρόμους και τα πεζοδρόμια είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ.

Σε άλλη περίπτωση η Υπηρεσία θα αναγκαστεί εφαρμόζοντας τον κανονισμό καθαριότητας και προστασίας περιβάλλοντος να επιβάλλει:

  • τα αντίστοιχα πρόστιμα
  • καθορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής ανά μονάδα αποκομιδής όταν πρόκειται για αποκομιδή σε μεγάλη ποσότητα  ογκωδών αντικειμένων ή κλαδεμάτων .

Ενημερώνουμε τους πολίτες του Πύργου ότι υπάρχει σε ισχύ κανονισμός καθαριότητας και προστασίας περιβάλλοντος, τον οποίο ο Δήμος προτίθεται να επικαιροποιήσει, αφού πρώτα τον θέσει σε δημόσια διαβούλευση στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Παρακαλούμε τους πολίτες για την  καλή συνεργασία τους.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία στα τηλέφωνα :  26213-62670

( ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 – 13:00)

Οδηγίες για κηπαία

Για την ευκολότερη αποκομιδή των κλαδεμάτων, χόρτων κτλ οι δημότες παρακαλούνται να ακολουθούν τις εξής πρακτικές:

-Χρήση δεμένης σακούλας για κλαριά, γκαζόν, φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα κοπής δέντρων και θάμνων. Η σακούλα τοποθετείται δίπλα στους κάδους απορριμμάτων.

-Τα μεγάλα κλαδιά τοποθετούνται συσκευασμένα σε ελαφρά δέματα, δεμένα με ανθεκτικό σκοινί ή σύρμα σε θέση στάθμευσης οχήματος επί του οδοστρώματος, μπροστά στην οικία στην οποία ανήκουν .

                                                                                         Πύργος 4/3/2024

    Ο Αντιδήμαρχος
     Φάμελος Βασίλειος