τηλ.2621362427 | Πλατεία Σ.Καράγιωργα ΤΚ 271 31 | dpyrgou[at]yahoo.gr    

Σαλμώνη

Πρόεδρος: 
Κατσώλης Παναγιώτης
Μέλη: 
Αθανασούλης Διονύσιος
Ανδριόπουλος Παναγιώτης
Δημοτική Ενότητα: