τηλ.2621362427 | Πλατεία Σ.Καράγιωργα ΤΚ 271 31 | dimospirgou@gmail.com   

Σαλμώνη

Πρόεδρος: 
Κατσώλης Παναγιώτης
Μέλη: 
Αθανασούλης Διονύσιος
Ανδριόπουλος Παναγιώτης
Δημοτική Ενότητα: