Προμήθεια ειδών βιβλιοπωλείου – χαρτοπωλείου –τυπογραφείου / Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής των εκτυπωτικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου κατά τη χρονική περίοδο 2023 – 2024
|

Προμήθεια ειδών βιβλιοπωλείου – χαρτοπωλείου –τυπογραφείου / Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής των εκτυπωτικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου κατά τη χρονική περίοδο 2023 – 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πύργου 2023»
|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πύργου 2023»

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. λόγω κήρυξης του Δήμου Πύργου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (αφορά την Τ.Κ. Κορυφής της Δ.Ε. Ιάρδανου)

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. λόγω κήρυξης του Δήμου Πύργου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (αφορά την Τ.Κ. Κορυφής της Δ.Ε. Ιάρδανου)