Προμήθεια ειδών βιβλιοπωλείου – χαρτοπωλείου –τυπογραφείου / Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής των εκτυπωτικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου κατά τη χρονική περίοδο 2023 – 2024
|

Προμήθεια ειδών βιβλιοπωλείου – χαρτοπωλείου –τυπογραφείου / Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής των εκτυπωτικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου κατά τη χρονική περίοδο 2023 – 2024

Αιτήσεις εγγραφών  παιδιών στο Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών για την σχολική περίοδο 2023-2024

Αιτήσεις εγγραφών  παιδιών στο Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών για την σχολική περίοδο 2023-2024

Κάνουμε γνωστό σε όλους τους ενδιαφερομένους γονείς ότι οι αιτήσεις εγγραφών  παιδιών  στο Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών  Δήμου Πύργου   για την…

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πύργου 2023»
|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πύργου 2023»

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. λόγω κήρυξης του Δήμου Πύργου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (αφορά την Τ.Κ. Κορυφής της Δ.Ε. Ιάρδανου)

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. λόγω κήρυξης του Δήμου Πύργου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (αφορά την Τ.Κ. Κορυφής της Δ.Ε. Ιάρδανου)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
|

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ