Απόφαση για διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων (23/2)

Απόφαση για διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων (23/2)

ΑΠΟΦΑΣΗ                                              Ο Δήμαρχος   Πύργου   Έχοντας υπόψη 1.  Τις  διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 « Περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου»…

Κάλεσμα για την 3η Φάση Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών: Τι να κάνετε όσοι δεν έχετε απογραφεί

Κάλεσμα για την 3η Φάση Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών: Τι να κάνετε όσοι δεν έχετε απογραφεί

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει την τρίτη και τελευταία φάση της συλλογής των δεδομένων της «Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2021». Πιο…

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για κατοικίες πυρόπληκτων από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για κατοικίες πυρόπληκτων από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Η άριστη συνεργασία συνεχίζεται Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης πυρόπληκτων των οποίων η κύρια κατοικία τους (ή κατά περίπτωση η δευτερεύουσα), υλοποιείται…

Δ/νση ΚΕΠ Δ. Πύργου: Ενημέρωση σχετικά με τη χορήγηση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ

Δ/νση ΚΕΠ Δ. Πύργου: Ενημέρωση σχετικά με τη χορήγηση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την την αρ. Δ12α/ΓΠ 4825/46/ 18-1-2022 (ΑΔΑ: 6Ο5Β46ΜΤΛΚ-ΞΦΝ) διευκρινιστική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Πολιτικών ΑμεΑ του…

Χορήγηση ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος των ευπαθών καταναλωτών με ληξιπρόθεσμες οφειλές

Χορήγηση ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος των ευπαθών καταναλωτών με ληξιπρόθεσμες οφειλές

Ο Δήμος Πύργου ενημερώνει ότι, οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω…

Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων και λοιπών παροχών σε είδος (φρέσκο γάλα) για τις ανάγκες του Δήμου Πύργου περιόδου 2021- 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων και λοιπών παροχών σε είδος (φρέσκο γάλα) για τις ανάγκες του Δήμου Πύργου περιόδου 2021- 2022

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. λόγω κήρυξης του Δήμου Πύργου σε κατάσταση Έκτακτης ανάγκης

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. λόγω κήρυξης του Δήμου Πύργου σε κατάσταση Έκτακτης ανάγκης