18 Μάρτη – Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης


ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ


Ο φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ανακύκλωσης, βρίσκει τον δήμο Πύργου στα πρώτα
βήματα της επανεκκίνησης, για να επιτύχει τα βέλτιστα αποτελέσματα στη μεγάλη πρόκληση της
ανακύκλωσης. Παρά την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προσπάθεια που είχε γίνει κατά το
παρελθόν, σήμερα ο Δήμος Πύργου βρίσκεται πολύ πίσω, σε σύγκριση με άλλους Δήμους της χώρας
ενώ απέχει έτη φωτός από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Η μεγάλη κατάκτηση του αυτονόητου που για
άλλες περιοχές αποτελεί πλέον καθημερινή πρακτική, δυστυχώς για την περιοχή μας εξακολουθεί να
αποτελεί ζητούμενο.
Η υφιστάμενη κατάσταση δεν αφήνει κανένα περιθώριο για εορτασμούς και ευχολόγια. Απαιτεί πολλή
και συντονισμένη δουλειά, συνεργασία με την τοπική κοινωνία και μακροπρόθεσμο, ρεαλιστικό
σχεδιασμό, ώστε σύντομα όλοι μας, ο κάθε πολίτης αυτού του τόπου, ολόκληρη η κοινωνία να
αντιμετωπίζει τα ανακυκλώσιμα υλικά ως πολύτιμους πόρους και όλοι μαζί να προωθήσουμε βιώσιμες
πρακτικές και να αναδείξουμε τα οφέλη της ανακύκλωσης.
Σήμερα, και ενώ η παγκόσμια κοινότητα τιμά με το φετινό μήνυμα του εορτασμού τους ήρωες της
ανακύκλωσης, ο Δήμος Πύργου καλείται να ανταποκριθεί στην μεγάλη αυτή πρόκληση με ελλιπή στόλο
οχημάτων ανακύκλωσης, μικρής χωρητικότητας, με το ένα από τα τρία οχήματα παρωχημένο λόγω
βλάβης για περισσότερο από έναν χρόνο, το οποίο και φροντίζουμε να επισκευαστεί. Παράλληλα, το
δίκτυο των μπλε κάδων είναι ανεπαρκές και κατεστραμμένο ενώ, ελλείψει Κέντρου Διαλογής
Ανακυκλώσιμων υλικών στην Ηλεία καθώς και σταθμού μεταφόρτωσης για την διευκόλυνση -υπήρχε
στην Γαστούνη αλλά έχει καταστραφεί- η αποκομιδή των μπλε κάδων γίνεται από τα
απορριμματοφόρα σε καθημερινή βάση στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Πύργου και τα φορτία
μεταφέρονται στο εργοστάσιο της Τριανταφυλλιάς. Έτσι, ο Δήμος και οι ίδιοι οι δημότες πληρώνουν
και για τα υλικά που θα μπορούσαμε να ανακυκλώνουμε και μάλιστα όσο για τα σύμμεικτα
απορρίμματα.
Εξάλλου, παρατηρείται καθημερινά το φαινόμενο στους μπλε κάδους να απορρίπτονται κοινά
σκουπίδια, με αποτέλεσμα ένα φορτίο με αποκομιδή μπλε κάδων να μην είναι καθαρό, γεγονός που
έχει να κάνει με την ελλιπή ευαισθητοποίηση κάποιων συμπολιτών μας. Ως εκ τούτου, ένα τέτοιο
φορτίο θα αποτελούσε αιτία απόρριψης αποδοχής του ακόμη και από το πλησιέστερο ΚΔΑΥ Πατρών,
αν αποφασιζόταν η εκεί μεταφορά ανακυκλώσιμων.
Η παραπάνω συνοπτική περιγραφή της κατάστασης, δεν έχει στόχο να μας απαλλάξει ούτε από την
ευθύνη που αναλάβαμε στις αρχές του χρόνου ούτε, πολύ περισσότερο, να αποτελέσει αποτρεπτική
συνθήκη για να δράσουμε. Είναι η αφορμή για να αρχίσουμε δυναμικά να εργαζόμαστε για το
περιβάλλον και την ανακύκλωση. Επεξεργαζόμαστε άμεσα σχέδιο με στόχο να ξεκινήσουμε την
μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Πατρών, με φορτία μεγάλων ποσοτήτων ανά
μεταφορά, ώστε να μειώσουμε το κόστος, μια προσπάθεια στην επιτυχία της οποίας θα είναι
καθοριστική η ευαισθητοποίηση και η συστράτευση όλων των πολιτών που θα ενημερωθούν μέσα από
ανάλογες δράσεις, ώστε όλοι μαζί να καταφέρουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα. Ωστόσο παράλληλα θα

αναμένουμε και θα διεκδικούμε μέσω και του ΦΟΔΣΑ την άμεση έναρξη λειτουργίας ΚΔΑΥ στο
εργοστάσιο της Τριανταφυλλιάς, όπως άλλωστε έχει δεσμευτεί και η εταιρεία διαχείρισης του.
Το επόμενο βήμα στον συνολικό σχεδιασμό, αφορά στην αντικατάσταση των κάδων ανακύκλωσης και
την επέκταση του δικτύου σταδιακά σε όλο τον Δήμο, την επισκευή και δρομολόγηση όλων των
απορριμματοφόρων και την απόκτηση νέου, σύγχρονου στόλου, την έναρξη ξεχωριστού δικτύου
ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, λαμπτήρων,
αναλώσιμων εκτυπώσεων, ελαίων, μπαταριών κ.α. Παράλληλα, με την αναβάθμιση των υφιστάμενων
γωνιών ανακύκλωσης που στο παρελθόν είχαν δημιουργηθεί, θα προχωρήσουμε και στην δημιουργία
νέων. Ο οδηγός ανακύκλωσης που θα δημιουργήσουμε θα περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για πολίτες
και επιχειρήσεις, ενώ καθοριστικές θα είναι και οι παρεμβάσεις για την εκπαίδευση των παιδιών μας,
που μπορούν να μάθουν και να υποστηρίζουν δια βίου την ανακύκλωση, μέσα από δράσεις και
εκδηλώσεις στα σχολεία του Δήμου.
Με την κατάκτηση των παραπάνω στόχων, θα προχωρήσει η επέκταση του συστήματος ανακύκλωσης
με διαλογή στην πηγή πολλαπλών ρευμάτων υλικών (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο , οργανικά), η
χωροθέτηση, κατασκευή και λειτουργία πράσινου σημείου και θα κάνουμε σημαντικά βήματα μέσα
από την ανταποδοτική ανακύκλωση.
O Δήμος σε συνεργασία με τους δημότες έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι στον τομέα της
ανακύκλωσης μπορεί να αποδώσει αρκετά καλά. Κρατώντας, λοιπόν, όλες τις προσπάθειες που έγιναν
κατά καιρούς στο παρελθόν ως καλό παράδειγμα πιλοτικής εφαρμογής, θα κάνουμε όλα εκείνα που
απαιτούνται, ώστε η ανακύκλωση να φτάσει στα δεδομένα που απαιτούνται από την σύγχρονη
πραγματικότητα και που μας αρμόζει, ως κοινωνία.
Ελπίζω το θέμα του φετινού εορτασμού, που δεν είναι άλλο από τους Ήρωες της Ανακύκλωσης, να
αποτελέσει την αφετηρία να γίνουμε, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, μια κοινωνία πρότυπης
διαχείρισης και αξιοποίησης των πολύτιμων αυτών πόρων. Ήρωες για την κάθε γειτονιά και το σύνολο
του Δήμου. Και του χρόνου, αυτή την ημέρα, να γιορτάσουμε το ουσιαστικό αποτέλεσμα που θα έχει
φέρει η κοινή μας προσπάθεια, για ένα πιο πράσινο μέλλον και για να αντιμετωπίσουμε με αισιοδοξία
τους στόχους για την κλιματική αλλαγή του 2050.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΜΕΛΟΣ