*Τέθηκε σε λειτουργία ο κλαδοτεμαχιστής του Δήμου Πύργου

Σε λειτουργία τέθηκε από την Υπηρεσία Καθαριότητας και Πρασίνου το μηχάνημα του κλαδοτεμαχιστή, το οποίο, αν και ανήκει στον Δήμο από το 2021,  δεν είχε καν εκδοθεί η απαιτούμενη  άδεια κυκλοφορίας προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί.                                                                                                                Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος πριν λίγες μέρες ολοκλήρωσε τη διαδικασία για την έκδοση των νόμιμων εγγράφων προκειμένου να τεθεί στη διάθεση της υπηρεσίας. Κύριος στόχος με την χρήση του  είναι  η μείωση του όγκου των κλαδεμάτων που καταλήγουν στο εργοστάσιο προς επεξεργασία.                                                                 Από τον Δήμο γίνεται γνωστό ότι οποίος δημότης επιθυμεί να προμηθευτεί το τεμαχισμένο υλικό να απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία, καθώς μπορεί  να χρησιμοποιηθεί ως φυσικό λίπασμα (κομποστ).