Ο Δήμος Πύργου, στα πλαίσια υλοποίησης της Πολεοδομικής Μελέτης <<Αναθεώρηση – Επέκταση Σχεδίου Πόλης Επιταλίου>> δημοσιοποιούμε την υπ’ αρ. 602/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, απόφαση έγκρισης της μελέτης, καθώς και την επικαιροποιημένη πινακίδα Β.2.2.2. της μελέτης επέκτασης για ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού.

Σχετικά Αρχεία