Ανακοίνωση Καθαριότητας

Από την Εταιρεία Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Ιταλίας / Υ.Α.Φ.Α. Ποσειδών Α.Ε. (IGI Poseidon S.A.) θα υλοποιήσει το έργο Αγωγός EastMed (“EastMed Pipeline Project ”) που έχει αναλάβει την μελέτη κτηματογράφησης της ζώνης του αγωγού, καλούνται οι θιγόμενοι από την διέλευση του αγωγού ιδιοκτήτες των Τοπικών, Δημοτικών Κοινοτήτων ΚΛΙΝΔΙΑ, ΠΕΥΚΗ, ΓΟΥΜΕΡΟ, ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ, ΜΟΥΖΑΚΙ να προσέλθουν στο Σιμόπουλο, ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, Σιμόπουλο Δήμου Ήλιδας Ηλείας κατά τις ημερομηνίες από 14/06/2022 έως και 24/06/2022, ωράριο λειτουργίας 09:00 π.μ με 15:00 μ.μ., με σκοπό να ενημερωθούν, από εκπροσώπους, για τα προκαταρτικά κτηματολογικά Διαγράμματα και τους πίνακες ιδιοκτητών και να συμπληρώσουν το έντυπο δήλωσης ιδιοκτησίας προσκομίζοντας αντίγραφα των σχετικών τίτλων της ιδιοκτησίας τους καθώς και κάθε σχετική πρόσθετη πληροφορία ή έγγραφο που πιθανώς διαθέτουν (τοπογραφικά διαγράμματα, αντίγραφα δήλωσης στο Κτηματολόγιο κλπ).

Σχετικά Αρχεία