Αγαπητοί συμπολίτες,

Σας ενημερώνουμε ότι προχωρούμε σε μια σημαντική αλλαγή στην επίσημη διεύθυνση email επικοινωνίας του δήμου μας, με σκοπό τη βελτίωση της υπηρεσίας προς εσάς.

Η νέα διεύθυνση email είναι: dimospyrgou@1489.syzefxis.gov.gr

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και να αποθηκεύσετε τη νέα διεύθυνση στα επαφικά σας συστήματα, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη συνεχή επικοινωνία και την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά σας.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και την κατανόησή σας.