τηλ.2621362427 | Πλατεία Σ.Καράγιωργα ΤΚ 271 31 | dimospirgou@gmail.com   

30η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ--- ΤΕΤΑΡΤΗ 09-10-19 ωρα 10:00

Δημιουργία: 10/08/2019 - 19:12  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 

Ταχ.Δ/νση

:

Πατρών& Τ.Πετροπούλου    ΤΚ 271 31 , Πύργος

Τηλ.

:

26213 62622

Φαξ

:

26213 62642

Ηλ.ταχ.

:

oikonepdpyrgou@gmail.com

oikonep@1489.syzefxis.gov.gr

           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.6 αρ.75 Ν.3852/10) που θα διεξαχθεί στο «Πολύκεντρο» του Δήμου Πύργου (1ος όροφος) την ΤΕΤΑΡΤΗ, 9 Οκτωβρίου 2019 και ώρα  10:00,  με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης: 

  1. Λήψη απόφασης έγκρισης του από 01-10-2019 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019- 2020» και κατακύρωση των τμημάτων: Β- «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» και Γ -«ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΓΡΑ» στους προσωρινούς αναδόχους.

(Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα προκειμένου να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα ΗΔ ώστε να προχωρήσει άμεσα ο διαγωνισμός της προμήθειας για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Κοινοποίηση:

  1. Γραφείο Δημάρχου

  2. Επικεφαλής των παρατάξεων που δεν εξέλεξαν μέλος στην Οικ.Επιτροπή (αρ.75 παρ.1 , Ν.3852/10) :

  • Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος – Επικεφαλής της παράταξης «Δήμος Πύργου – Πρωτεύουσα Ευθύνης»

  • Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Πύργου»

  • Δημητρόπουλος Ανδρέας –Επικεφαλής της παράταξης «Ελληνική Αυγή για το Πύργο»

  • Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος –Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στον Δήμο Πύργου»