τηλ.2621362427 | Πλατεία Σ.Καράγιωργα ΤΚ 271 31 | dimospirgou@gmail.com   

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του
Δήμου Πύργου επιδιώκει τη βελτίωση των μεταφορών και
στόχο έχει να προτείνει μέτρα που θα μεταμορφώσουν την
πόλη σε ένα ζωντανό, ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον.
 
Με το ΣΒΑΚ του Δήμου Πύργου επιδιώκεται ο σχεδιασμός της
κινητικότητας θέτοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο.
Με τη λογική που είχε επικρατήσει τα προηγούμενα χρόνια, η
λειτουργία των δρόμων ήταν συνυφασμένη με την κυριαρχία των
οχημάτων, την ανάπτυξη ταχύτητας, τον εξοστρακισμό των πεζών.
Με το ΣΒΑΚ εισάγεται μια νέα προσέγγιση.
 
Οι δρόμοι αντιμετωπίζονται ως ζωντανός δημόσιος χώρος,  που μπορεί
να υποδεχθεί ποικίλες δραστηριότητες και κάθε κατηγορία χρηστών.
 
Στο πλαίσιο της προοπτικής αυτής, 
 
σας καλούμε να συμμετέχετε ενεργά στα στάδια επεξεργασίας
του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας της πόλης σας
και να διατυπώσετε τις απόψεις σας.
 
8 λόγοι που θα πρέπει να περιορίσουμε τη χρήση του
 
αυτοκινήτου
 
1. Κλιματική Αλλαγή
 
Οι οδικές μεταφορές αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/4 των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα. Αν θέλουμε να αποφύγουμε την αλλαγή των
βροχοπτώσεων και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, την επέκταση των
ερήμων και των θυελλωδών τυφώνων, οφείλουμε να μειώσουμε τη χρήση των
ορυκτών καυσίμων. Και τώρα, αυτό σημαίνει να βγούμε από τα αυτοκίνητά
μας.
 
2. Απεξάρτηση από το πετρέλαιο
 
Μετά από μισό αιώνα αύξησης της παραγωγής πετρελαίου φαίνεται ότι έχει
φτάσει στο μέγιστο, αλλά η ζήτηση είναι υψηλότερη από ποτέ και αυξάνεται.
Οι αναπόφευκτα, αυξανόμενες τιμές που θα ακολουθήσουν και η εξάντληση
των παγκοσμίων αποθεμάτων.
 
3. Μείωση ατυχημάτων
 
Τα αυτοκίνητα είναι τόσο συνηθισμένα, ξεχνάμε ότι είναι εξαιρετικά
επικίνδυνα μηχανήματα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η οδική κυκλοφορία
σκοτώνει πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους κάθε χρόνο και τραυματίζει
άλλα 30-50 εκατομμύρια.
 
4. Καθαρή ατμόσφαιρα
 
Οι αναθυμιάσεις αυτοκινήτων αποτελούν σημαντική αιτία για το άσθμα. Ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν
παγκοσμίως από καπνούς αυτοκινήτων παρά από αυτοκινητιστικά
ατυχήματα.
 
5. Μείωση της συμφόρησης
 
Όσο περισσότεροι άνθρωποι οδηγούν, τόσο χειρότερα για όσους βρίσκονται
ήδη στον δρόμο. Η κατασκευή δρόμων δεν βοηθάει, τα νέα οδικά συστήματα
τείνουν να αυξήσουν στην πραγματικότητα την κυκλοφορία κατά 8-10%.
 
6. Υποστήριξη της τοπικής αγοράς
 
Τα μικρά καταστήματα στα κέντρα των πόλεων εξαρτώνται από τη διέλευση
πεζών. Όσος περισσότερος κόσμος περπατάει τόσο αυξάνεται η κίνηση σ’
αυτά.
 
7. Δημιουργία κοινότητας
 
Έρευνες δείχνουν άμεση συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των ανθρώπων που
περπατούν σ’ έναν δρόμο και του αριθμού των γειτόνων που ξέρουν με το
όνομά τους. Αν θέλετε να γνωρίσετε ανθρώπους στην περιοχή σας,
περπατήστε.
 
8. Βελτίωση της υγείας
 
Περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους ενήλικες είναι υπέρβαροι. Τα
μισά από τα ταξίδια μας με αυτοκίνητο είναι για αποστάσεις μικρότερες από
δύο χιλιόμετρα. Η σχέση μεταξύ αυτών των δύο γεγονότων είναι αυτονόητη.
 
Συμβατικές κυκλοφοριακές μελέτες vs ΣΒΑΚ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ανήκει στο παρελθόν Προετοιμάζουν το αύριο
Έμφαση και απόλυτη
προτεραιότητα στη
μηχανοκίνητη κυκλοφορία
 
Προτεραιότητα στον άνθρωπο,
ως άτομο και ως κοινωνικό ον
 
Βασικός στόχος: Κυκλοφοριακή
ικανότητα και ταχύτητα
 
Βασικός στόχος: Προσβασιμότητα
και ποιότητα ζωής
 
Έμφαση στα μέσα μεταφοράς Ενιαίος σχεδιασμός λαμβάνοντας
υπόψη χρήσεις γης, οικονομική
ανάπτυξη, κοινωνικές ανάγκες,
περιβαλλοντική ποιότητα και υγεία
 
Διοικητικά όρια. Είναι δέσμιος των
διοικητικών, πολύ συχνά
αναντίστοιχων με την ταυτότητα του
αστικού τοπίου, ορίων ενός δήμου.
 
Λειτουργικά όρια. Εμπνέονται από
ιστορικές, κοινωνικές, οργανικές και
λειτουργικές σχέσεις, που ξεπερνούν
τα συγκεκριμένα διοικητικά όρια, και
τις προβάλλουν.
 
Κυρίως Συγκοινωνιολόγοι Μηχανικοί Διεπιστημονικός Σχεδιασμός
Βραχυ/μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός Μακροχρόνιο όραμα
Έμφαση στις υποδομές Συνδυασμός υποδομών, αγορών,
υπηρεσιών, πληροφοριών
 
Εντολές από Αιρετούς και σχεδιασμός
από Ειδικούς
 
Εμπλεκόμενοι φορείς και πολίτες
σχεδιάζουν από κοινού.
 
Η εκπόνησή τους έχει ημερομηνία
λήξης.
 
Αποτελούν μια φιλοσοφία της
ατομικής και συλλογικής ζωής, που
δεν έχει τέλος.
 
Τί είναι τα ΣΒΑΚ και τί προβλήματα έρχονται να λύσουν
 
Τα ΣΒΑΚ αποτελούν Στρατηγικά Σχέδια,
που οργανώνουν τις μετακινήσεις των πολιτών
και τη διανομή των εμπορευμάτων στις αστικές περιοχές.
Εστιάζουν στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων ατόμων κατά
προτεραιότητα, έναντι της εξυπηρέτησης των οχημάτων, στον
διαθέσιμο αστικό χώρο, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Τα ΣΒΑΚ παρεμβαίνουν στους εξής τομείς:
(α) Δημόσια συγκοινωνία
(β) Βάδισμα και ποδηλασία
(γ) Διαλειτουργικότητα
(δ) Ασφάλεια αστικών οδών
(ε) Οδικές μεταφορές (ρέουσες και αδρανείς)
(στ) Αστική εφοδιαστική
(ζ) Διαχείριση κινητικότητας
(η) Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.
Τα οφέλη ενός ΣΒΑΚ συνίστανται στη βελτίωση των συνθηκών
προσβασιμότητας στα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, στην ασφάλεια
κατά τις μετακινήσεις, στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας,
στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας κατά τη
μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών και στην ενίσχυση της
ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.
Τα ΣΒΑΚ θα αποτελούν, τόσο στο παρόν, όσο και στο άμεσο μέλλον,
αναπόσπαστο εργαλείο των φορέων της τοπικής Αυτοδιοίκησης και των
λοιπών εμπλεκομένων φορέων, για την στρατηγική αντιμετώπιση των
θεμάτων βιώσιμης κινητικότητας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των
πολιτών.
 
Προβλήματα που καλούνται τα ΣΒΑΚ να λύσουν
 
Στην πλειονότητά τους, τα μέσα μεταφοράς εξυπηρετούν μεν την
κοινωνία, πλην όμως προκαλούν και σοβαρές παρενέργειες.
Οι συγκεκριμένες παρενέργειες προκαλούν δαπάνες, που ανέρχονται
για την Ευρώπη των 28 κρατών-μελών σε:
210 δισεκατομμύρια
 
για ατυχήματα που προκαλούνται από τη χρήση του
αυτοκινήτου
30 δισεκατομμύρια
 
λόγω της ρύπανσης της ατμόσφαιρας από τις
εκπομπές των αυτοκινήτων
 
60 δισεκατομμύρια
λόγω της κλιματικής αλλαγής που προκαλεί η χρήση των
αυτοκινήτων
 
100 δισεκατομμύρια
 
για την κατασκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων
 
25 δισεκατομμύρια
 
για την αντιμετώπιση του θορύβου που παράγουν τα
αυτοκίνητα
 
750 δισεκατομμύρια
 
συνολικά για τις  οδικές υποδομές μηχανοκίνητων
οχημάτων, από τα οποία μόνο τα 280 δις € αποσβένονται
από φόρους και χρεώσεις για το αυτοκίνητο.
 
 
           

* * * Πρόσκληση συμμετοχής στην «Πρώτη θεματική Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Πύργου» 

Ο Δήμος απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στην «Πρώτη θεματική Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Πύργου».

 

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 στις 12:00μμ. μέσω του συνδέσμου: Α Διαβούλευση Σ.Β.Α.Κ. Δήμου Πύργου.

 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου Πύργου - Συμμετοχή σε έρευνα

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5X99HVISDq2JibDKI_EZHQVZEa8P8x_fBJZnVQJ43CcmZtQ/viewform

 
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) | Δήμος Πύργου

Σφάλμα

Η ιστοσελίδα αντιμετώπισε ένα αναπάντεχο σφάλμα. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.