τηλ.2621362427 | Πλατεία Σ.Καράγιωργα ΤΚ 271 31 | dpyrgou[at]yahoo.gr    

ΠΕΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «METΡΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ»