τηλ.2621362427 | Πλατεία Σ.Καράγιωργα ΤΚ 271 31 | dimospirgou@gmail.com   

ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΓΜΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2020-2021

Δημιουργία: 03/17/2020 - 17:30

ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ

ΑΠΟΜΑΓΜΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

2020-2021