τηλ.2621362427 | Πλατεία Σ.Καράγιωργα ΤΚ 271 31 | dimospirgou@gmail.com   

ΔΟΠΠ - Παροχή υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων