τηλ.2621362427 | Πλατεία Σ.Καράγιωργα ΤΚ 271 31 | dimospirgou@gmail.com   

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗ ΔΕ ΩΛΕΝΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΛΕΞ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ