Λήψη απόφασης ορισμού νέας ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού προμήθειας
Λήψη απόφασης ορισμού νέας ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΕΙΔΗ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020 – 2021» για τα τμήματα: ΤΜΗΜΑ 1 «ΕΙΔΗ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ» και ΤΜΗΜΑ 3 «ΕΙΔΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ»

PDF icon 522 – ΨΩ6ΨΩ17-ΡΜΟ αδαμ (1).pdf