Λήψη επιπλέον πρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου και ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς

Για τη λήψη επιπλέον πρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου και ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού, ενημέρωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Για τις περιοχές που προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος και εκτιμάται ότι οι συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν τα επόμενα 24-ωρα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση πυρκαγιών με ακραία συμπεριφορά, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται να ζητήσει από τους φορείς πολιτικής προστασίας που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών τη λήψη επιπλέον πρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας.

Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη όταν εκτιμάται ότι οι συνθήκες που προηγήθηκαν (παρατεταμένη ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες, κλπ), καθώς και αυτές που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση μεγάλου αριθμού πυρκαγιών που μπορεί να λάβουν μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγουν από την αρχική προσβολή ή να αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά μετά την εκδήλωσή τους (κατηγορίες κινδύνου 4 και 5) για σειρά ημερών, που απαιτεί ιδιαίτερο προγραμματισμό προσωπικού και μέσων από τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς για την λήψη επιπλέον μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας.

Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού ΣώματοςΕλληνικής Ακτοφυλακής παρακαλούνται να συμβάλουν στην υλοποίηση της παρούσας με την έκδοση σχετικών διαταγών προς τις υφιστάμενες μονάδες, σχετικών με την έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π., κατά το μέρος που τα αφορά και εμπλέκονται.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δια των ΓΕΕΘΑ/Α6 και ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ παρακαλείται να συμβάλει στην υλοποίηση της παρούσας, με κατά την κρίση του ενέργειες.

Το Υπουργείο Υγείας/ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ παρακαλείται να συμβάλει στην υλοποίηση της παρούσας, με την έκδοση κατά την κρίση του σχετικών οδηγιών προς τις υγειονομικές μονάδες, που αφορούν την έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π.

Οι διοικήσεις των ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. παρακαλούνται να συμβάλουν στην υλοποίηση της παρούσας, με την έκδοση κατά την κρίση τους, σχετικών οδηγιών προς τις εμπλεκόμενες μονάδες τους, που αφορούν την έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π.

Η Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στο πλαίσιο εφαρμογής της ΚΥΑ 181752/2052/2-05-2019, παρακαλείται να ενημερώσει τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας για την έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π. και κατά την κρίση της να εκδώσει σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες για την αξιοποίησή του, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών

Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, παρακαλείται να κοινοποιήσει το παρόν προς ενημέρωση όλων των Εφορειών Αρχαιοτήτων, στη δικαιοδοσία των οποίων υπάγονται Αρχαιολογικοί Χώροι που βρίσκονται εντός δασών ή δασικών εκτάσεων, ή και πλησίον αυτών και κατά την κρίση του να εκδώσει σχετικές οδηγίες κατά το μέρος που τις αφορά και εμπλέκονται, στα πλαίσια του σχεδιασμού τους, που συνδέεται με την προστασία του χώρου και των επισκεπτών.

Οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, παρακαλούνται για την αναπαραγωγή της παρούσας και την αποστολή της σε όλους τους Δήμους της περιοχής ευθύνης τους.

Οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, παρακαλούνται για την αναπαραγωγή της παρούσας και την αποστολή της στα γραφεία Αντιπεριφειαρχών και τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Οι φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται να το κοινοποιήσουν προς τις υφιστάμενες οργανικές τους μονάδες, με σχετικές κατά την κρίση τους κατευθυντήριες οδηγίες κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται.

Οι Δήμαρχοι, οι Περιφερειάρχες και οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που ανήκουν στις ανωτέρω αναφερόμενες περιοχές, παρακαλούνται να θέσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα και προσωπικό σε ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν έκτακτες ανάγκες και συνέπειες από εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. 

Παράλληλα, από τον Δήμο Πύργου συνιστάται στους πολίτες – και κυρίως σε αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους – να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α.
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

ΓΓΠΠ_13283 (1).pdf