ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      

      Πύργος   23 -10- 2019

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Α.Π.: 29855

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

                

Π Ρ Ο Σ Κ  Λ Η Σ Η 

     Ο Δήμαρχος Πύργου καλεί  τους δημότες του Δήμου Πύργου που επιθυμούν να συμμετέχουν στην  Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο που τηρείται στην Υπηρεσία (άρθρο 78 του Ν. 4555/2018)  και να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους έως την Πέμπτη 31-10-2019.

     Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου, καλούνται να  συμπληρώσουν την σχετική αίτηση – δήλωση, στο πρωτόκολλο του Δήμου, στο ισόγειο του Πολύκεντρου (Πατρών & Τ. Πετροπούλου).

Ο Δήμαρχος Πύργου       

                                                                                   Παναγιώτης Αντωνακόπουλος