τηλ.2621362427 | Πλατεία Σ.Καράγιωργα ΤΚ 271 31 | dimospirgou@gmail.com   

14η Πρόσκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Δημιουργία: 10/07/2019 - 17:53
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Πύργος: 07/10/2019
Aριθ. Πρωτ:  27725
Αρ. Πρόσκλησης: 14
       Προς:                                                                                                             
Τα  Τακτικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1. Παπαδημητρίου Ιωάννης του Αχιλλέα
2. Βγενόπουλος Ανδρέας του Παναγιώτη
3. Σωτηρόπουλος Βασίλειος του Κωνσταντίνου     
4. Σπηλιωτόπουλος Ιωάννης του Γρηγορίου  
5. Χριστόπουλος Χρήστος του Κωνσταντίνου 
6. Θεοδώρου Νικόλαος του Βασιλείου  
7. Μπέλτσος Διονύσιος του Ιωάννη       
8. Κόρδας Θεόδωρος  του Νικολάου
                 (Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τον Πρόεδρο)
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο (1ος όροφος), Πλατεία Σ. Καράγιωργα στον Πύργο την 11η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 1.00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
                     
1. Εκλογή Αντιπρόεδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύργου.
 
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης – εισήγησης  περί απότμησης πεζοδρομίου και σήμανσης έμπροσθεν της οικίας του κ. Τσεπενέκα Σπυρίδωνα που βρίσκεται επί της οδού Καραϊσκάκη 34 στον Πύργο. 
 
3. Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής & προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών και μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (Καφέ Μπαρ – Ψητοπωλείο)»  ιδιοκτησίας του κ. Πήττα Θεόδωρου του Κων/νου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγ. Ηλία  του Δήμου Πύργου.
 
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης – έκφρασης γνώμης περί έγκρισης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου της Α΄ Φάσης του Προγράμματος Ανάπτυξης του κοιτάσματος υδρογονανθράκων «Δυτικό Κατάκολο», με φορέα (Διαχειριστή) την εταιρεία «Energran Oil & Gass S.A.», στη θέση «Κατάκολο», Δ.Ε. Πύργου, Δήμου Πύργου, Π.Ε. Ηλείας (ΠΕΤ 1903072112).
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.  
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ 
ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Κοινοποίηση:  
1. Δήμαρχο Πύργου 
2. Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου
3. Αντιδημάρχους Πύργου                       
4. Πρόεδρο Κοινότητας Πύργου
5. Πρόεδρο Κοινότητας Αγ. Ηλία           
6. Πρόεδρο Κοινότητας  Κατακόλου