τηλ.2621362427 | Πλατεία Σ.Καράγιωργα ΤΚ 271 31 | dimospirgou@gmail.com   

Πρόσκληση εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Αθλητισμού Δήμου Πύργου

Δημιουργία: 02/05/2020 - 15:20

 

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Αθλητισμού Δήμου Πύργου.

Για την εγγραφή τους, οι φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν ψηφιοποιημένα μέσω ηλεκ. αλληλογραφίας:

  • Αίτηση εγγραφής
  • Στοιχεία Μητρώου ΑΑΔΕ (εκτυπωτικό taxisnet)
  • Απόφαση Οργάνου Διοίκησης περί ορισμού Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Νόμιμου Εκπροσώπου.
  • Καταστατικό.
  • Αντίγραφο Αθλητικής Αναγνώρισης από γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
  • Βεβαίωση θεώρησης Βιβλίων (ν.2725/99)
  • Στοιχεία επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπρόσωπου, τηλέφωνο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική δ/νση αλληλογραφίας).

 

Επίσης άμεσα καλούνται να υποβάλλουν επιχειρησιακό σχεδιασμό για α΄ τρίμηνο 2020, προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο προγραμματισμός δράσεων της Δη.Κ.Ε.Π.

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, κατ΄ ελάχιστο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: α) περιγραφή των δράσεων, β) έγγραφα τεκμηρίωσης λοιπών συμμετεχόντων φορέων (π.χ. συμφωνητικά, συμβάσεις κοινοπραξίας κλπ), γ) χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, δ) προϋπολογισμό και ε) αναμενόμενα οφέλη για την τοπική κοινωνία/οικονομία.

 

 

Για την Δη.Κ.Ε.Πύργου,

 

Δημόπουλος Χρήστος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Πρόσκληση εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Αθλητισμού Δήμου Πύργου | Δήμος Πύργου

Σφάλμα

Η ιστοσελίδα αντιμετώπισε ένα αναπάντεχο σφάλμα. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.