τηλ.2621362427 | Πλατεία Σ.Καράγιωργα ΤΚ 271 31 | dpyrgou[at]yahoo.gr    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.)

Δημιουργία: 10/30/2018 - 14:44

(Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Αιτήσεων προς σύναψη Σύμβασης
Έργου Κ.Δ.Β.Μ.)

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την
υπ΄ αριθμό.:5836/343/17-10-2018 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΥΩΨ46ΨΖΣΠ-ΦΥΔ),
απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  την υποβολή  αιτήσεων προς
σύναψη  σύμβασης  έργου  για εκπαιδευτές ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης (ΚΔΒΜ)-ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ.
Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 23/10/2018 (ώρα
11:00) έως και 06/11/2018 (ώρα 12:00).
Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές
τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις
09/11/2018, στη δ/νση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα
Κεντρικής Γραμματείας  2ο όροφος.
Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.
https://www.inedivim.gr/sites/default/files/announcements-proclamations-publ
icity/files/prosklisi_ekpaideyton_kdvm-nea_fasi_2.pdf

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
http://www.minedu.gov.gr/ng-nea-genia-2/ananeomeno-evropaiko-thematologio-gi
a-tin-ekpaidefsi-enilikon

Email: europeanagenda@minedu.gov.gr