τηλ.2621362427 | Πλατεία Σ.Καράγιωργα ΤΚ 271 31 | dimospirgou@gmail.com   

Α Π Ο Φ Α Σ Η « Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου» στους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Πύργου »