τηλ.2621362427 | Πλατεία Σ.Καράγιωργα ΤΚ 271 31 | dpyrgou[at]yahoo.gr    

Ανακοίνωση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου

Δημιουργία: 12/19/2018 - 19:07

Ανακοινώνουμε ότι  σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2001 (κλάσεως 2022) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής κατά το χρονικό διάστημα από 2/1/2019 μέχρι 1/4/2019.

              Η συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι δυνατόν να πραγματοποιείται είτε στις Στρατολογικές Υπηρεσίες είτε στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Κατά την προσέλευσή τους θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των κάτωθι δικαιολογητικών:

α. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητος ή ελληνικού διαβατηρίου.

β. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδόδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

γ. Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr  , καθόσον η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων (ΑΔΤ-ΑΦΜ-ΑΜΚΑ) στο Δελτίο απογραφής είναι υποχρεωτική.

            Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, από τις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

           Όσοι δεν τηρούν τις ως άνω υποχρεώσεις υπέχουν διοικητικές κυρώσεις.

Ανακοίνωση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου | Δήμος Πύργου

Σφάλμα

Η ιστοσελίδα αντιμετώπισε ένα αναπάντεχο σφάλμα. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.