Παρακαλούνται οι δημότες του Πύργου , πριν εναποθέσουν ογκώδη αντικείμενα (στρώματα , κλαδιά κ.τ.λ.) στους κοινόχρηστους χώρους, να ενημερώνουν την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου,  στα παρακάτω τηλέφωνα:

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Πρασίνου Δημητρακόπουλος Αναστάσιος                                    2621362636

Υπηρεσία Καθαριότητας                2621025058

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα παραπάνω τηλέφωνα για οποιοδήποτε πρόβλημα τους απασχολεί και αφορά την Υπηρεσία Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.