Συγκαλείται σε  το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου στις 29-1-2020– Σε τακτική συνεδρίαση  με θέματα:

1.      Λήψη απόφασης έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.2.      Λήψη απόφασης έγκρισης διαμόρφωσης «εισόδου – εξόδου» έμπροσθεν της

επιχείρησης  Ποτοποιϊας «Παντελής Μυλωνάς και Υιοί Ο.Ε.» που βρίσκεται

επί της οδού Λαμπετίου της Κοινότητας Πύργου. [Η ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ.

24/2019 απόφασή της εισηγείται θετικά].

3.      Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή μη της θέσης του περιπτέρου της

Τσώνη Νικολέττας που βρίσκεται στην Κοινότητα Πύργου επί της οδού Αγ.

Γεωργίου 87[Η ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 23/2019 απόφασή της εισηγείται την

διατήρηση της θέσης].

4.      Λήψη απόφασης έγκρισης των χειμερινών δρομολογίων του ΚΤΕΛ, κατόπιν

της υπ’ αριθμ. 2/2020 απόφασης της ΕΠΖ.5.      Λήψη απόφασης έγκρισης ένταξης των Κοινοτήτων του Δήμου Πύργου στο

Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2020.6.      Λήψη απόφασης έγκρισης της τροποποίησης της συστατικής πράξης της

ΔΕΥΑ Πύργου.7.      Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 297/2019 απόφασης του

Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Μεταφορά του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ

ΣΠΙΤΙ» στο Δήμο Πύργου», κατόπιν της υπ’ αριθμ. 6/2020 απόφασης του

Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠ.8.      Έκφραση γνώμης επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 10276/2019 εγγράφου της

Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας, σχετικά με μεταβολές σχολικών

μονάδων Δήμου Πύργου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφαση –

εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.9.      Λήψη απόφασης κατανομής ποσού 151.372,60€ (Δ΄δόση 2019) στα ΝΠΔΔ

«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική

Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για την κάλυψη λειτουργικών

δαπανών των σχολείων και τη μισθοδοσία των σχολικών τροχονόμων

(Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2019).10.     Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου

ιδιοκτησίας του Δήμου Πύργου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πύργου επί της

πλατείας Ηφαίστου, στον φυσιολατρικό Σύλλογο Φίλων Λίμνης Μουριάς και

Αλφειού ποταμού.

11.     Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Πνευματικού

Κέντρου της Κοινότητας Βυτινεϊκων  στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Άγιος

Τρύφωνας Βυτινεϊκων».12.     Γνωμοδότηση επί προγράμματος έργων και εργασιών  έτους 2020 του

Δασαρχείου Πύργου, κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 281676/11-12-2019

εγγράφου του.13.     Λήψη απόφασης συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 345/2019 απόφασης του

Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για τη

συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου».14.     Λήψη απόφασης καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού

προνοιακού επιδόματος.15.     Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας παροχής υπηρεσιών

διαδικτύου στον κ. Σοφιανόπουλο Βασίλειο.   -Σε ειδική συνεδρίαση  με θέμα:

«Λήψη απόφασης ψήφισης του προϋπολογισμού  και του Ολοκληρωμένου

Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Πύργου οικ. έτους 2020»