Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4647/2019 ( ΦΕΚ 204 / 16.12.2019 τεύχος Α ) ΄΄ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας , Εσωτερικών , Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις :
΄΄ Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων , τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ Α ! βαθμού , μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020 χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης . Διαφορές στους αναλογούντες φόρους , τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από 01.01.2020 ΄΄ .
Καλούμε λοιπόν όλους τους δημότες του Δήμου Πύργου να εκμεταλλευτούν την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση η οποία έχει καταληκτική ημερομηνία την 31 Μαρτίου 2020 με την οποία ουσιαστικά τακτοποιούν τυχόν εκκρεμότητες των τετραγωνικών μέτρων της ιδιοκτησίας τους με τον Δήμο χωρίς την επιβολή προστίμου.
Προς διευκόλυνση των δημοτών παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο ευεργετικό μέτρο της ρύθμισης να προσέλθουν άμεσα πριν το πέρας της προθεσμίας ώστε να αποφευχθεί ο  συνωστισμός και οι καθυστερήσεις στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Πύργου  ( Πατρών και  Τάκη Πετροπούλου , 2ος όροφος, ώρες: 09:00 – 14:30) για να παραλάβουν το έντυπο Αίτησης – Δήλωσης και να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν .ΠΥΡΓΟΣ 23.01.2020

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ