ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Κ.Ε.Α) ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

 

 Για τα επιδόματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και επίδομα στέγασης προβλέπεται ότι δίνεται ένα μήνα παράταση στην ισχύ τους. Δηλαδή για τις περιπτώσεις που απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης για την καταβολή του επιδόματος κατά το μήνα Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Κι αυτό γιατί υπάρχει διαδικασία υποβολής αίτησης μέσω Δήμων ή Κέντρων Κοινότητας.

Σε ότι αφορά το επίδομα γέννησης αναστέλλονται για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο οι προθεσμίες για το επίδομα γέννησης σε ότι αφορά την κατάθεση δικαιολογητικών στα Κέντρα Κοινότητας των δήμων.
Επίσης μέχρι τις 31 Μαρτίου δεν θα συνεδριάσουν οι Επιτροπές ΚΕΠΑ ενώ δινεται παράταση για ένα τρίμηνο σε αναπηρικές παροχές.