Παράταση υποβολής αιτήσεων για διανομή βασικών επισιτιστικών αγαθών μέσω δωρεάς

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη διανομή βασικών επισιτιστικών αγαθών, που θα διανείμει η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου μας, ύστερα από την αποδοχή δωρεάς από το ΙΔΡΥΜΑ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ», δια μέσου της ΚΕΔΕ,  στα πλαίσια του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του κορωνοϊου Covid 19.

Προς ικανοποίηση όλων των δημοτών μας που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής, παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι- μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας, που επιθυμούν να λάβουν τρόφιμα, να αποστείλουν όλα τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνει αποκλειστικά, με ηλεκτρονική μορφή, στo email της  Υπηρεσίας μας : pronoia.covid19@gmail.com , λόγω των μέτρων για την καταπολέμηση του Covid-19.

Τα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

  • Φ/πία της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος,
  • Βεβαίωση εργοδότη, που να αποδεικνύει την αναστολή – παύση εργασίας από το Μάρτιο του 2020 και έπειτα (από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ)
  • Αποδεικτικά έγγραφα διακοπής λειτουργίας επιχείρησης , λόγω των μέτρων περιορισμού της διασποράς του Covid 19,
  • Δήλωση φορολογίας Εισοδήματος Ε1, Ε3, Ε9 και εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους,
  • Αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας),
  • Βεβαίωση ανεργίας των υπόλοιπων ενηλίκων μελών της οικογένειας,
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  • Βεβαίωση σπουδών (στην περίπτωση φοιτητή/τριας, ως προστατευόμενου μέλους).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων από την ανωτέρω δωρεά, μαζί με τα συνημμένα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα πραγματοποιηθεί από Τριμελή Επιτροπή και οι δικαιούχοι θα προκύψουν ύστερα από μοριοδότηση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

Απώλεια εργασίας λόγω Covid 19 ή πληττόμενων ΚΑΔ

+ 20

Εντός εισοδηματικών κριτηρίων

(4.917 ευρώ ετησίως για μονοπρόσωπα νοικοκυριά, προσαυξημένο κατά:

  • 50% για το σύζυγο και κάθε παιδί από 14 έως 24 ετών,
  • 30% για κάθε παιδί, κάτω των 14 ετών.)

+5

Ανήλικο / προστατευόμενο μέλος

+ 3 ανά τέκνο, με όριο τα 9 μόρια

Μονογονεϊκή οικογένεια

+5

Ανεργία λοιπών μελών της οικογένειας (προστατευόμενα μέλη)

+2 ανά άτομο

Ακίνητο

-1 ανά ακίνητο

Τόκοι

-3 ανά 50 € τόκων

Φοιτητές

+10

Δικαιούχοι που δεν συμμετέχουν σε άλλες δράσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας- Προγράμματα

+5

 Η Επιτροπή Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της επιλογής των δικαιούχων, δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο, συμπεριλαμβανομένου και της κοινωνικής έρευνας.

Το παρόν δελτίου τύπου μαζί με το έντυπο της αίτησης θα αναρτηθεί στο site Δήμου μας: cityofpyrgos.gr

Τηλ. για πληροφορίες: 26210-81243.

                                                                                        Μ.Ε.Δ.

                                                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

                                                           ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Αιτηση ΚΕΔΕ- ΝΙΑΡΧΟΣ (4).doc