Νέα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη

 

Η προγραμματισθείσα για σήμερα « δια περιφοράς » συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης απαρτίας.

Συμμετοχή στην συνεδρίαση δήλωσαν μόνο δέκα τρείς (13) δημοτικοί σύμβουλοι.

Επειδή πολλά από τα θέματα που περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγοντα και σοβαρά η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την προσεχή Τετάρτη 15-4-2020.

 

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ   

 

                                                                                                   ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ