Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Πύργου: Ανακοινώσεις για παροχή ιδιαίτερων κοινωνικών φροντίδων και διανομή τροφίμων μέσω προγράμματος - μοριοδότησης

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Πύργου

Παροχή ιδιαίτερων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης

Ο Αντιδήμαρχος Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πύργου κ. Βγενόπουλος Ανδρέας κάνει γνωστό ότι βάσει της διαμορφωθείσας κατάστασης λόγω του covid-19, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Πύργου τίθεται σε ετοιμότητα ώστε να παρέχει ιδιαίτερες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, οι οποίες συνίστανται ως εξής:

A) Καταγραφή των κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν.

Β) Καταγραφή των απόρων και οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους

Γ) Εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους με δαπάνη που βαρύνει τους αιτούντες ,για άτομα που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους

Δ) Δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης (εννοείται ότι η δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται εφόσον προβλέπεται από τον ΕΟΠΥΥ)

Ε) Διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ

* Για την ενεργοποίηση των ανωτέρω απαιτείται σχετικό αίτημα από τους ενδιαφερομένους.

Έντυπο αιτήσεως διατίθεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την υπηρεσία.

Τα αιτήματα μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στο

e-mail: pronoia.covid19@gmail.com  και στο FAX:2621031618 – ΤΗΛΕΦΩΝO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26210 25383

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου μας, ύστερα από την αποδοχή δωρεάς από το ΙΔΡΥΜΑ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ», δια μέσου της ΚΕΔΕ,  στα πλαίσια του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του κορωνοϊου Covid 19, θα διανείμει βασικά επισιτιστικά αγαθά.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι- μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας, που επιθυμούν να λάβουν τρόφιμα, να αποστείλουν όλα τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά, έως 27 Νοεμβρίου 2020. Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνει αποκλειστικά, με ηλεκτρονική μορφή, στo email. της  Υπηρεσίας μας : pronoia.covid19@gmail.com , λόγω των μέτρων για την καταπολέμηση του Covid-19.

Τα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

·         Φ/πία της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος,

·         Βεβαίωση εργοδότη, που να αποδεικνύει την αναστολή – παύση εργασίας από το Μάρτιο του 2020 και έπειτα (από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ)

·         Αποδεικτικά έγγραφα διακοπής λειτουργίας επιχείρησης , λόγω των μέτρων περιορισμού της διασποράς του Covid 19,

·         Δήλωση φορολογίας Εισοδήματος Ε1, Ε3, Ε9 και εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους,

·         Αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας),

·         Βεβαίωση ανεργίας των υπόλοιπων ενηλίκων μελών της οικογένειας,

·         Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

·         Βεβαίωση σπουδών (στην περίπτωση φοιτητή/τριας, ως προστατευόμενου μέλους).

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων από την ανωτέρω δωρεά, μαζί με τα συνημμένα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα πραγματοποιηθεί από Τριμελή Επιτροπή και οι δικαιούχοι θα προκύψουν ύστερα από μοριοδότηση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Microsoft Office document icon ΑΙΤΗΣΗ COVID 19 (1).doc, Microsoft Office document icon ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τροφιμα (2).doc, Microsoft Office document icon Αιτηση ΚΕΔΕ- ΝΙΑΡΧΟΣ (1).doc