Δωρεάν συσκευές εντοπισμού σε ηλικιωμένους οικονομικά αδύναμους δημότες και κατοίκους με άνοια ή Alzheimer

Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου μήνα Alzheimer, η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Πύργου  προτίθεται να διεξάγει έρευνα για να προμηθεύσει δωρεάν στους ηλικιωμένους οικονομικά αδύναμους δημότες και κατοίκους του με άνοια ή Alzheimer, συσκευές εντοπισμού (Ρολόι χειρός με GPS TRACKER με κάρτα SIM που λειτουργεί και στις 3 εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και πλήκτρο SOS). Οι νέες τεχνολογίες βοηθούν στον εντοπισμό ενός ατόμου που έχει χάσει τον προσανατολισμό του, προσφέροντας αυτονομία στη μετακίνηση και τη δυνατότητα ειδοποίησης οικείου ατόμου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ο Δήμος Πύργου δεδομένης της κοινωνικής ευαισθησίας του προσπαθεί να σταθεί δίπλα στον άνθρωπο σε πολλές καταστάσεις. Η ως άνω προμήθεια των έξυπνων φορητών συσκευών θα διευκολύνει και θα βελτιώσει την καθημερινότητα στα άτομα που πάσχουν από άνοια, η  οποία αποτελεί μάστιγα της εποχής και θα προσφέρει στήριξη στους  φροντιστές τους.

Όσοι επιθυμούν θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση  στο Πρωτόκολλο του Δημαρχείου (Πατρών & Τ. Πετροπούλου) με όλα τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά, έως 10 Οκτωβρίου 2021.

Απαραίτητα  δικαιολογητικά:

  • Αίτηση του/ της ενδιαφερόμενου (υπόδειγμα επισυνάπτεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύργου www.cityofpyrgos)
  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου ταυτότητας του αιτούντος
  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου ταυτότητας του ωφελουμένου
  • Γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Υπεύθυνη Δήλωση αιτούντος που έχει την φροντίδα/επιμέλεια του ασθενή.
  • Αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας),
  • Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος (Τελευταίο)

Και συγκεκριμένα τα κριτήρια ως προς το εισόδημα :

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ

1 ΑΤΟΜΟ & ΑΝΩ

10.000,00 € προσαυξημένο κατά 1.200,00 ανά επιπλέον άτομο

Κατά περίπτωση μπορούν να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.

Τηλ. για πληροφορίες: 26210-81243.

                                                                                        Μ.Ε.Δ.

                                                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

                                             ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

                                                        ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (3).doc