ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ - ΔΕΥΑΠ

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                               ΠΥΡΓΟΣ   28/08/2020                                             

            ΠΥΡΓΟΥ                                                                                                                                                             

                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται  ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» θα υπάρξει

γενική διακοπή νερού στην πόλη του Πύργου την Κυριακή 30 Αυγούστου  2020

το βράδυ από ώρα 22.30 και για 6 ώρες .

                                                                                                             ΕΚ ΤΗΣ  ΔΕΥΑΠ