ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τρίτη  9 Ιουνίου στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο Πύργου, η λεπτομερής εκπαίδευση του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την έγκαιρη και προσαρμογή στα νέα δεδομένα που επέβαλε η πανδημία του covid-19. Η ημερίδα προγραμματίστηκε μετά τη εντολή επανεκκίνησης των Δημοτικών Σχολειών και των Νηπιαγωγείων από το Υπουργείο Παιδείας και πραγματοποιήθηκε  σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Δημήτριος Μεσσαλάς ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τις κες Αρβανιτάκη Αθηνά από το Κέντρο Υγείας Πύργου και Κολλιοπούλου  Ρεβέκκα από την 1η ΤΟΜΥ Πύργου, επισκέπτριες υγείας, οι οποίες  σε συνεργασία με την Δ/ντρια Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου κα Σοφία Ζάγκλη, είχαν αναλάβει την οργάνωση και τη διεξαγωγή της εκδήλωσης. 

 

Στην παρουσίαση έγινε εκτενής αναφορά στις νέες πρακτικές καθαριότητας, που επιβάλουν οι διεθνείς οδηγίες και τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας και στη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας που  χορηγήθηκαν άμεσα από τη Σχολική Επιτροπή, δωρεάν,  σε όλο το προσωπικό  καθαριότητας   των σχολικών μονάδων. 

 

Βασικός στόχος της δημοτικής αρχής είναι η προστασία του ανθρώπινου δυναμικού, η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, ασφάλειας και κυρίως προστασίας, του προσωπικού καθαριότητας και κατ΄ επέκταση  του μαθητικού και εκπαιδευτικού δυναμικού στα σχολεία. Με γνώμονα την ανθρώπινη αξία, υλοποιήθηκε άλλωστε και η προμήθεια των προστατευτικών ειδών (φορμών εργασίας, γυαλιών εργασίας, γαντιών και ποδοναριών μιας χρήσης και μασκών).