ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  

        Έχοντας υπόψη: 

1.    Την  υπ΄ αριθμ.  162  εγκύκλιο  (33164/29-05-2020)  του  Υπουργείου  Εσωτερικών

«Επαναλειτουργία Παιδικών , Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών».

2. Τις από 23/05/2020 οδηγίες του ΕΟΔΥ για Νηπιαγωγεία Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

3. Την αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.33452 ΦΕΚ 2085/30-05-2020 τ. β «Μέτρα για την ασφαλή επαναλειτουργία των Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

 

       Για την ασφαλή φιλοξενία των παιδιών και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 πρέπει να τηρηθούν ορισμένες βασικές αρχές:

  • Οι δραστηριότητες των τμημάτων να πραγματοποιούνται σε μία συγκεκριμένη αίθουσα για κάθε ομάδα παιδιών και με το ίδιο προσωπικό 

  • Ο διαχωρισμός τους σε μικρές ομάδες που αποτελούνται σταθερά από τα ίδια παιδιά και δεν αναμειγνύονται μεταξύ τους.

  • Να αποφεύγεται η ανάμιξη και αλληλεπίδραση παιδιών από διαφορετικά τμήματα/ αίθουσες………

    

       Για να μπορέσουν να εφαρμοστούν τα παραπάνω η προσέλευση των παιδιών είναι στις 8.00 και η αποχώρησή τους στις 14.00 (καθημερινά).

 

ΠΥΡΓΟΣ 02-06-2020

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                              ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ