ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ για 4ο ΓΕΛ ΠΥΡΓΟΥ

     Την 5.4.2020 σε ειδησεογραφικό site  δημοσιεύθηκε άρθρο με τον τίτλο « Ο Δήμος Πύργου εξαφανίζει τα graffiti από το  4ο ΓΕΛ   με 8.600 € » , αφήνοντας υπόνοιες για το ποσό  που αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή , δυνάμει της οποίας η αρμόδια σχολική επιτροπή έλαβε ομόφωνα την με αριθμό 36/2020 απόφαση της . 

     Για την αποτύπωση της πλήρους αλήθειας και την άρση πιθανών  αμφιβολιών ή πλάνης για τα πραγματικά περιστατικά , λεκτέα είναι τα εξής : 

      Η Δευτεροβάθμια  Σχολική Επιτροπή του Δήμου Πύργου ομόφωνα προέβη στην λήψη της ως άνω απόφασης δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο « Καθαρισμός Τοίχων από graffiti στο κτηριακό συγκρότημα του 4ου Λυκείου Πύργου , στην έγκριση της δαπάνης και στην διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 8.618,00 € .  

     Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη κατόπιν της από 30.1.2020 Τεχνικής Περιγραφής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου ,  ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.950,00 € προ ΦΠΑ 24 % , δυνάμει του Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις , όπως διαμορφώθηκε μετά  τον ν. 4412/2016.  

     Η εν λόγω τεχνική περιγραφή , την οποία και ενέκρινε η Σχολική Επιτροπή  , συνολικά , περιλαμβάνει :

α) τον καθαρισμό graffiti τοίχων και κολώνων του σχολείου με υδροβολή  και την χρησιμοποίηση ειδικής anti-graffiti επάλειψης μετά την αποκατάσταση των χρωματισμών του κτιρίου , 

β) την αποκατάσταση φθορών επιχρισμάτων από την υδροβολή , 

γ) την προετοιμασία επιχρισμάτων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς , 

δ) το σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών  και 

ε) τους υδροχρωματισμούς επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα . 

     Δηλαδή , για να γίνει απολύτως κατανοητό, η απόφαση της Σχολικής Επιτροπής δεν αφορά μόνο τον καθαρισμό των  graffiti αλλά και το ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΑΨΙΜΟ του κτιρίου που στεγάζεται το 4ο ΓΕΛ   . 

     Ενός σχολείου που από τον χρόνο της κατασκευής του μέχρι και σήμερα δεν έχει ποτέ βαφθεί εξωτερικά .   

    Επειδή το ποσό αφορά τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και όχι την προσφορά του αναδόχου που θα προκύψει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία . 

    Επειδή δεν πρέπει να μένετε στους τίτλους αλλά  οφείλετε να αναφέρεστε και στο πλήρες περιεχόμενο της κάθε τεχνικής περιγραφής . 

   Επειδή οφείλετε πριν την δημοσίευση άρθρων να ρωτάτε τους υπευθύνους , ώστε να λαμβάνετε τις όποιες εξηγήσεις . 

  Επειδή αυτοί που σχολιάζουν και αναδημοσιεύουν το συγκεκριμένο άρθρο , δεν πρέπει  εκτίθενται άλλο . 

   Επειδή ο χώρος  των σχολείων , ο χώρος της παιδείας , δεν αποτελεί χώρο πολιτικών αντιπαραθέσεων . 

     Επειδή ο Δήμος Πύργου , μέσω των σχολικών επιτροπών,  θα συνεχίζει να αποκαθιστά την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων  και να βελτιώνει την εικόνα τους. 

     Επειδή εγώ προσωπικά , ευρισκόμενος στην θέση του Προέδρου των    Σχολικών Επιτροπών του Δήμου από το 2017 , δεσμεύομαι , με την συνδρομή των μελών των σχολικών επιτροπών , να επιδιώκω την επίλυση κάθε προβλήματος και   την εξασφάλιση εκείνων των προδιαγραφών που προσφέρουν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς περισσότερη άνεση, ασφάλεια και ποιότητα . 

     Επειδή  βασική μας αρχή στην λειτουργία των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, αποτελεί η ορθή λειτουργία αυτών , η βελτίωση των δομών , η υλικοτεχνική υποστήριξή τους και η ομαλότερη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας .  

         ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ  ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΜΑΣ . 

     

Ο Αντιδήμαρχος Δ.Υ. , Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

και Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών  

Δημήτριος Μεσσαλάς