Έναρξη αιτήσεων εγγραφών μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πύργου

Κάνουμε γνωστό ότι, σύμφωνα με την πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»  για την σχολική χρονιά  2019–2020, από 08/06/2019 αρχίζει η υποβολή των αιτήσεων των ωφελούμενων μητέρων.

Καλούνται όλες οι ενδιαφερόμενες μητέρες προνηπίων (ηλικίας 2,5 έως την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο), εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα, αυτοαπασχολούμενες, άνεργες, εργαζόμενες στον πρωτογενή τομέα κ.λ.π. να τύχουν των ευεργετικών προνομίων της δράσης της ΕΕΤΑΑ ΑΕ  που έχει κυρίως να κάνει με την δωρεάν φοίτηση και σίτιση των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πύργου, και να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από 08/06/2019 έως 28/06/2019.

Όσον αφορά την υποβολή της αίτησης και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών το προσωπικό του τμήματος των  Παιδικών Σταθμών θα παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στις δικαιούμενες μητέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε  στο γραφείο του Τμήματος των Παιδικών Σταθμών Διεύθυνση: Γυμνασιάρχου Δούκα και Κονδύλη και στο τηλέφωνο 26210-31931 ώρες 8:30-13:30.