τηλ.2621362427 | Πλατεία Σ.Καράγιωργα ΤΚ 271 31 | dpyrgou[at]yahoo.gr    

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Διαμόρφωση πλατείας στην ΤΚ Σοπίου"